MAMY PIĘĆ NOMINACJI DO OSCARÓW!!!

oscar

15 stycznia 2015 ogłoszono nominacje do Oscarów! To wielkie święto dla polskiej kinematografii. Mamy szansę na pięć statuetek!!! Jeszcze nigdy w historii Oscarów, nie mieliśmy tylu nominacji. W pierwszej kolejności wyczytano nominacje dla dwóch polskich krótkometrażowych dokumentów: „Joanna” Anety Kopacz i „Nasza klątwa” Tomasza Śliwińskiego.

Następnie pojawiła się nominacja dla „Idy“ za zdjęcia, których autorami są Łukasz Żal i Ryszard Lenczewski. Co ciekawe, Łukasz Żal jest również autorem zdjęć do nominowanego filmu „Joanna”.

Zrzut ekranu 2015-01-15 o 14.41.44

I kolejna, czwarta nominacja, oczekiwana przez nas wszystkich w kategorii Najlepszy film nieanglojęzyczny – „Ida” Pawła Pawlikowskiego. Jeszcze nigdy nie udało nam się zdobyć Oscara w tej kategorii, mimo kilku bardzo silnych nominacji, jak: „Nóż w wodzie”, „Potop”, „Ziemia obiecana”, „Trzy kolory: czerwony” czy „W ciemności”.

ida 0934019_10152637618161406_6850940032676702682_n

I jest jeszcze piąta Polka w nominacjach! Anna Biedrzycka-Sheppard za kostiumy do filmu „Czarownica”.

Ostatnio tak bardzo kibicowaliśmy polskim filmom w 2011 roku, kiedy nominowany był film Agnieszki Holland „W ciemności“, a jeszcze wcześniej w 2007 roku „Katyń“ Andrzeja Wajdy. Wówczas się nie udało. Teraz pozostaje nam mocno trzymać kciuki 22.stycznia, podczas oscarowej nocy.

Ostatnie Oscary dla Polaków odebrali Jan A.P.Kaczmarek w 2005 roku za muzykę do „Marzyciela“, oraz w 2002 roku Roman Polański w kategorii reżyser za „Pianistę“. Czas wreszcie na kolejne statuetki!

Poniżej pełna lista nominowanych. Najwięcej, bo aż dziewięć nominacji, zdobyły filmy „Birdman” i „The Grand Budapest Hotel”, a „Gra tajemnic” – osiem.

NAJLEPSZY FILM:

„Snaj­per”

„Bird­man”

„Boy­ho­od”

„The Grand Bu­da­pest Hotel”

„Gra ta­jem­nic”

„Selma”

„Teo­ria wszyst­kie­go”

„Whi­plash”

Reżyseria

Ale­jan­dro González Iñárritu – „Bird­man”

Ri­chard Lin­kla­ter – „Boy­ho­od”

Ben­nett Mil­ler – „Fo­xcat­cher”

Wes An­der­son – „Grand Bu­da­pest Hotel”

Mor­ten Tyl­dum – „Gra ta­jem­nic”

Najlepszy aktor

Steve Ca­rell, “Fo­xcat­cher”

Bra­dley Co­oper, “Snaj­per”

Be­ne­dict Cum­ber­batch, “Gra ta­jem­nic”

Mi­cha­el Ke­aton, “Bird­man”

Eddie Red­may­ne, “Teo­ria wszyst­kie­go”

Najlepsza aktorka

Ma­rion Co­til­lard, „Dwa dni, jedna noc”

Fe­li­ci­ty Jones, „Teo­ria wszyst­kie­go”

Ju­lian­ne Moore, „Still Alice”

Ro­sa­mund Pike, „Za­gi­nio­na dziew­czy­na”

Reese Wi­ther­spo­on, „Dzika droga”

Najlepszy aktor drugoplanowy

Ro­bert Du­vall, “Sę­dzia”

Ethan Hawke, “Boy­ho­od”

Edward Nor­ton, “Bird­man”

Mark Ruf­fa­lo, “Fo­xcat­cher”

J.K. Sim­mons, „Whi­plash”

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Pa­tri­cia Arqu­et­te – „Boy­ho­od”

Emma Stone – „Bird­man”

Laura Dern – „Dzika droga”

Meryl Stre­ep – „Ta­jem­ni­ce lasu”

Keira Kni­gh­tley – „Gra ta­jem­nic”

Najlepszy scenariusz oryginalny

Ale­jan­dro G. Iñárritu, Nicolás Gia­co­bo­ne, Ale­xan­der Di­ne­la­ris, Jr. & Ar­man­do Bo- „Birdman”

Ri­chard Lin­kla­ter- „Boy­ho­od”

E. Max Frye i Dan Fut­ter­man – „Fo­xcat­cher”

Wes An­der­son i Hugo Gu­in­ness – “Grand Bu­da­pest Hotel”

Dan Gil­roy – “Wolny strze­lec”

Najlepszy scenariusz adaptowany

Jason Hall – „Snaj­per”

Gra­ham Moore – „Gra ta­jem­nic”

Paul Tho­mas An­der­son – „Wada ukry­ta”

An­tho­ny McCar­ten – „Teo­ria wszyst­kie­go”

Da­mien Cha­zel­le – „Whi­plash”

Najlepszy film animowany

„Wiel­ka szóst­ka”

„Pu­dła­ki”

„Jak wy­tre­so­wać smoka 2″

„Song of the Sea”

„The Tale of the Prin­cess Ka­guya”

Najlepszy film nieanglojęzyczny

„Ida”, Pol­ska

„Le­wia­tan”, Rosja

„Man­da­ryn­ki”, Es­to­nia

„Dzi­kie hi­sto­rie”, Ar­gen­ty­na

„Tim­bu­ku”, Mau­re­ta­nia

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

„Cri­sis Ho­tli­ne: Ve­te­rans Press 1″, Ellen Go­osen­berg Kent i Dana Perry

„Jo­an­na”, Aneta Ko­pacz

„Nasza klą­twa”, To­masz Śli­wiń­ski i Ma­ciej Śle­sic­ki

„The Re­aper”, Ga­briel Serra Ar­gu­el­lo

„White Earth”, J. Chri­stian Jen­sen

Najlepszy film dokumentalny

„Ci­ti­zen­Fo­ur”

„Szu­ka­jąc Vi­vian Maier”

„Last Days in Viet­nam”

„The Salt of the Earth”

„Vi­run­ga”

Najlepsze zdjęcia

„Nie­złom­ny” – Roger De­akins

„Bird­man” – Em­ma­nu­el Lu­bez­ki

„Mr. Tur­ner” – Dick Pope

„Ida” – Ry­szard Len­czew­ski, Łu­kasz Żal

„Grand Bu­da­pest Hotel” – Ro­bert D. Yeoman

Najlepszy montaż

Joel Cox i Gary D. Roach: „Snaj­per”

San­dra Adair: „Boy­ho­od”

Bar­ney Pil­ling: „The Grand Bu­da­pest Hotel”

Wil­liam Gol­den­berg: „Gra ta­jem­nic”

Tom Cross: „Whi­plash”

Najlepsza scenografia

Adam Stoc­khau­sen i Anna Pin­nock – „Grand Bu­da­pest Hotel”

Maria Djur­ko­vic i Ta­tia­na Mac­do­nald – „Gra ta­jem­nic”

Na­than Crow­ley i Gary Fet­tis – „In­ter­stel­lar”

Den­nis Gas­sner i Anna Pin­nock – „Ta­jem­ni­ce lasu”

Suzie Da­vies i Char­lot­te Watts – „Pan Tur­ner”

Najlepsze kostiumy

„Grand Bu­da­pest Hotel” – Mi­le­na Ca­no­ne­ro

„In­he­rent Vice” – Mark Brid­ges

„Ta­jem­ni­ce lasu” – Col­le­en Atwo­od

„Mr. Tur­ner” – Ja­cqu­eli­ne Dur­ran

„Cza­row­ni­ca” – Anna B. Shep­pard, Jane Clive

Najlepszy utwór

Shawn Pat­ter­son : „Eve­ry­thing Is Awe­so­me” – „LEGO: Przy­go­da”

John Ste­phens i Lon­nie Lynn: „Glory” – „Selma”

Diane War­ren: „Gra­te­ful” – “Bey­ond the Li­ghts”

Glen Camp­bell i Ju­lian Ray­mond: „I’m Not Gonna Miss You” – “Glen Camp­bell: I’ll Be Me”

Gregg Ale­xan­der i Da­niel­le Bri­se­bo­is: „Lost Stars” – „Za­cznij­my od nowa”

Najlepsza muzyka

Ale­xan­dre De­splat – „Grand Bu­da­pest Hotel”

Ale­xan­dre De­splat – „Gra ta­jem­nic”

Hans Zim­mer – „In­ter­stel­lar”

Gary Yer­shon – „Pan Tur­ner”

Jó­hann Jó­han­ns­son – „Teo­ria wszyst­kie­go”

Najlepsze efekty specjalne

„Ka­pi­tan Ame­ry­ka: Zi­mo­wy żoł­nierz”

„Ewo­lu­cja pla­ne­ty małp”

„Straż­ni­cy ga­lak­ty­ki”

„In­ter­stel­lar”

„X-Men: Prze­szłość, która na­dej­dzie”

Najlepsza charakteryzacja

„Fo­xcat­cher” – Bill Corso, Den­nis Lid­diard

„Grand Bu­da­pest Hotel” – Fran­ces Han­non, Mark Co­ulier

„Straż­ni­cy Ga­lak­ty­ki” – Eli­za­beth Yian­ni-Geo­r­giou, David White

Najlepszy montaż dźwięku

„Snaj­per”

„Bird­man”

„Hob­bit: Bitwa pię­ciu armii”

„In­ter­stel­lar”

„Nie­złom­ny”

Najlepszy dźwięk

John Reitz, Gregg Ru­dloff i Walt Mar­tin – „Snaj­per”

Jon Tay­lor, Frank A. Montaño i Tho­mas Varga – „Bird­man”

Gary A. Rizzo, Gregg Lan­da­ker i Mark We­in­gar­ten – „In­ter­stel­lar”

Jon Tay­lor, Frank A. Montaño i David Lee – „Nie­złom­ny”

Craig Mann, Ben Wil­kins i Tho­mas Cur­ley – „Whi­plash”

Najlepszy film krótkometrażowy

„Aya” – Oded Bin­nun, Mihal Bre­zis

„Bo­oga­loo and Gra­ham” – Mi­cha­el Len­nox, Ronan Bla­ney

„But­ter Lamp (La Lampe au Beur­re de Yak)” – Hu Wei, Ju­lien Féret

„Pa­rva­neh” – Tal­khon Ham­za­vi, Ste­fan Eichen­ber­ger

„The Phone Call” – Mat Kirk­by, James Lucas

Najlepszy krótkometrażowy film animowany

“The Big­ger Pic­tu­re”: Daisy Ja­cobs i Chri­sto­pher Hees

“The Dam Ke­eper”: Ro­bert Kondo i Dice Tsut­su­mi

“Feast”: Pa­trick Osbor­ne i Kri­sti­na Reed

“Me and My Mo­ul­ton”: To­rill Kove

“A Sin­gle Life”: Joris Oprins

 

Lubię(0)Nie lubię(0)
Ten wpis został opublikowany w kategorii Czerwony Dywan i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Komentarze

Liczba komentarzy: 0

    Dodaj komentarz