Pierwsza konieczność skorzystania z pomocy prawnej wiąże się z wieloma wątpliwościami. Kto sprawdzi się najlepiej w naszej sytuacji, adwokat czy radca prawny? Którą kancelarię wybrać, aby mieć pewność solidnych usług? Oprócz tych pytań pojawia się jeszcze jeden problem. Klienci często nie wiedzą jak powinni się zwracać do prawników. Ich sytuacja bywa bardzo stresująca, dlatego chcą uniknąć gafy, w kontakcie z osobą, która ma im pomóc. Jak poprawnie, z klasą i uprzejmie zwracać się do radcy prawnego?

Adwokat a radca prawny

Cała branża prawnicza cieszy się niebywałą estymą. W związku z tym jest powszechnie przyjęte, że do osób z tej branży zwracamy się w określony sposób, używając form grzecznościowych. Nieznajomość specyfiki danego zawodu niesie ze sobą ryzyko nieeleganckiej pomyłki. Zarówno adwokat jak i radca prawny są prawnikami. A prawnikiem jest osoba, która skończyła odpowiednie do tego studia. Samo uzyskanie dyplomu uczelni wyższej nie daje jeszcze prawa wykonywania zawodu. Wśród prawników konieczna jest specjalizacja i praktyka. Na tym etapie prawnicy wybierają, czy chcą pełnić funkcję adwokata, radcy prawnego, sędziego, prokuratora czy może komornika lub notariusza.

Do niedawna różnica między adwokatem a radcą prawnym była wyraźniejsza, obecnie zaczyna się ona zacierać. Wiąże się to z tym, że dziś radca prawny ma także możliwość reprezentowania klienta przed sądem. Obowiązki i zasady funkcjonowania tych prawników nadal regulują dwie odrębne ustawy. Obydwa zawody mają przede wszystkim świadczyć pomoc prawną. Jednak adwokat nie może nigdy związać się stosunkiem pracy z klientem. Radca prawny może być zatrudniony na umowę o pracę, adwokat tylko na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Poprawny zwrot grzecznościowy

Oficjalne spotkania i kontakty zawodowe z radcą prawnym wymagają utrzymania odpowiedniej etykiety. Do niej należy właśnie zastosowanie odpowiedniego zwrotu grzecznościowego. Okazuje się jednak, że nie jest to tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać.

To radcy prawnego powinno się zwracać: „panie mecenasie” lub „pani mecenas”. Czyli dokładnie tak samo jak do adwokata. Zastosowanie odpowiedniego zwrotu przez klienta, to nie tylko wyraz szacunku, ale także dowód jego wiedzy i obycia. Całkiem inaczej należy mówić do osób zajmujących pozostałe stanowiska. Do prokuratora mówimy wyłącznie „panie prokuratorze” lub „pani prokurator”. Natomiast do notariusza zwracamy się „panie rejencie” lub „pani rejent”. W przypadku sędziego, w trakcie rozprawy, dopuszcza się wyłącznie określenie „wysoki sądzie”, wskazujące na to, że zwracamy się do instytucji, nie do osoby. Poza salą sądową można powiedzieć „Panie sędzio” i „Pani sędzio”. 

Kolejny artykuł: https://www.rozwodprzemyslto.pl/czym-bedzie-rozwod-dla-twoich-dzieci/