Flaga Polski to jeden z tych symboli, które najmocniej kojarzą się nam z patriotyzmem i przywiązaniem do Ojczyzny. Dziś, gdy spytamy jakiekolwiek dziecko, jaka jest flaga Polski, usłyszymy dumną odpowiedź, że składa się ona z dwóch pasów – białego i czerwonego. Mało kto wie, że nie zawsze tak było. O tym kiedy powstała flaga Polski w obecnym wyglądzie i jak wyglądała wcześniej, dowiesz się z poniższego artykułu.

Obecnie kolory flagi Polski są ściśle regulowane przez ustawę z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Warto podkreślić jednak, że proces formowania się flagi naszego kraju miał nie tylko prawny, ale też zwyczajowy charakter i zanim dotarliśmy jako naród do momentu, w którym została ona opisana w ustawie, wygląd flagi ulegał zmianie.

Flaga Polski – jak wyglądała kiedyś?

Nie zawsze było tak, że flaga Polski składała się z dwóch kolorów, które dziś jednoznacznie kojarzą się z naszym krajem. Pierwszym kolorem będącym symbolem Państwa Polskiego był karmazyn, którego historia sięga czasów sprzed Bitwy pod Grunwaldem. Ciekawym jest fakt, że w tamtych czasach mało kto mógł sobie pozwolić na eksponowanie flagi – wynikało to z wysokich kosztów pozyskiwania karmazynowego barwnika.

Kolejny etap w rozwoju naszych barw narodowych to czasy Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wtedy to, nasza flaga składała się nie z dwóch, a z trzech poprzecznych pasów – dwóch czerwonych, przedzielonych pasem białym. W czasach przedrozbiorowych korzystało się jeszcze ze stylistyki trójkolorowej – gdzie obok bieli i czerwieni, trzecią barwą była barwa granatowa.

Kiedy powstała flaga Polski w obecnym kształcie?

Pierwszy raz kolory biały i czerwony jako jedyne symbolizujące nasz naród, wykorzystane zostały 3 maja 1792 roku. Było to związane z obchodami pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Nie miało to natomiast dalej charakteru sformalizowanego. Tak naprawdę dopiero w 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego uznał te barwy za polskie barwy narodowe drogą uchwały. Warto jednak pamiętać, że z racji iż był to okres rozbiorów, ciężko mówić o tym, by była to w pełni suwerenna decyzja Państwa Polskiego.

Oficjalnie biel i czerwień zostały ustanowione jako oficjalna flaga Polski 1 sierpnia 1919 roku przez Sejm Ustawodawczy. Można wiec powiedzieć, że to właśnie ta data jest odpowiedzią na pytanie, kiedy powstała flaga Polski, którą stosujemy obecnie. Warto podkreślić, że choć od tego dnia nasze barwy narodowe pozostają niezmienne, to sam odcień czerwonego ewoluował. Najpierw jako doprecyzowanie postanowień z 1919 roku, ustanowiono ten odcień na karmazyn (1921), zaś później został on zmieniony na cynober (1927). Ten ostatni odcień został również potwierdzony w 1955. Obecnie, biorąc pod uwagę zapisy wspomnianej na początku ustawy z 1980 roku, czerwony kolor na fladze Polski można zapisać w systemie RGB jako #D4213D. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza że flaga Polski jest w ustawowy sposób chroniona, przez co na oficjalnych wydarzeniach powinno się jej używać w oryginalnych kolorach.